AboutTime

 Joomla! 3 Certified Administrator

 


Een goed wachtwoord bedenken is moeilijk. U kunt in ieder geval de volgende vuistregels aanhouden:

1. Check je wachtwoord
Het meest gebruikte wachtwoord is nog steeds '123456'. Hoe veilig is jouw wachtwoord? Met de Testjewachtwoord kan je kijken hoe sterk jouw wachtwoord is: zeer zwak, zwak , gemiddeld of sterk.

2. Niet te kort
Het is verstandig om een wachtwoord te kiezen van minimaal tien tekens. Hoe korter een wachtwoord hoe makkelijker deze te kraken is.

3. Nooit één woord
Stel nooit één enkel woord in als je wachtwoord. Wachtwoorden die uit één woord bestaan worden doorgaans het snelst gekraakt omdat aanvallers simpelweg een woordenboek 'inladen' om te kijken of er een match is.

4. Letters én cijfers
Gebruik minimaal één woord en een cijfercombinatie die alleen jij kent. Letters en cijfers door elkaar gebruiken is niet zaligmakend, maar maakt het wel ingewikkelder voor een buitenstaander om het wachtwoord te kraken. Bijzondere karakters die je kunt gebruiken zijn bijvoorbeeld: @, &, %, =. Maar gebruik geen bestaand woord waarbij je bijvoorbeeld de 'E' vervangt door een 3 of de 'i' door een 1. Hackers kennen deze trucjes ook.

5. Raden
Gebruik geen geboortedata, adressen of iets anders dat eenvoudig is te raden. Met een beetje googlen of facebooken heb je die gegevens soms zo gevonden!

6. Verzin een zin
Een zin als wachtwoord kan ook veilig zijn en is makkelijker te onthouden. Een handige tip is om een aantal woorden achter elkaar te nemen als wachtwoord: 'innoordhollandishetzevendagenperweekfeest' staat in geen enkel woordenboek en is goed te onthouden. Ook kan je van zo'n wachtwoord makkelijk een afkorting gebruiken: 'iNHih7dpwf'.

7. Beveiligingsvragen
Kies niet voor beveiligingsvragen waar andere mensen het antwoord op weten. 

8. Niet opschrijven
Schrijf je wachtwoord niet op. Als je géén fotografisch geheugen hebt, is er Online wachtwoord generator die je kunt gebruiken. De wachtwoorden worden in die programma's opgeslagen: zo hoef je nog maar één wachtwoord te onthouden!


Geef uw wachtwoord nooit zomaar aan iemand anders.